- biurorachmistrz.pl

Firma Rachmistrz swoją ofertę usług księgowo-podatkowych kieruje do:

 • osób fizycznych prowadzących dzialalność gospodarczą
 • spółek cywilnych
 • spółek jawnych
 • spółek komandytowych
 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • spółek akcyjnych.

 

Nasza działalność księgowo-podatkowa obejmuje:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie bilansu.

 

Oferujemy także usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji do US i ZUS.

 

Inne
Deklarując chęć podpisania umowy z naszym biurem klienci mogą także liczyć na pomoc w wyborze rodzaju działalności i sposobu księgowania, rejestracji firmy i wypełnieniu dokumentów z tym związanych (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd.)

Zostaw swoje dane
Skontaktujemy się z Tobą
Imię i Nazwisko
Numer telefonu
E-mail